• קן הנסלי

    ציטוט

    קשה להבין טיבה של התמכרות אלא אם התנסית בה.

  • פעילות אחרונה