אופיאטים

סמים אופיאטיים, נגזרת של צמח הפרג (poppy). הצמח משמש בתעשיית התרופות החוקיים ובעיקר בתעשיית סמי הרחוב.